RSK Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A
02-366 Warsaw
Poland
Tel:+48 22 208 13 80
E-mail contact@rskgroup.pl
E-mail mwasik@rskgroup.pl
www.rskgroup.pl